اصطلاحات و کلمات

تهویه مطبوع / اصطلاحات و تعاریف

در این مقاله تعاریف و اصطلاحات تهویه مطبوع ساختمان مطابق با آیین نامه ۱۲۸ خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم .

نام ها و اصطلاحات

اصطلاحات تهویه مطبوع

الف) تخلیه هوا (Air exhausting)

عمل تخلیه هوا از فن و هدایت آن به خارج از ساختمان به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی، بدون استفاده مجدد از آن.

ب)تعویض هوا با تهویه مطبوع (Ventilation)

عمل ورود هوا به یک فضا و یا خروج هوا از آن، به طور طبیعی یا با وسایل مکانیکی .

پ)تهویه مطبوع (Air conditioning)

این اصطلاح تهویه مطبوع عبارت است از کنترل همزمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن، به منظور تامین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان.

ت) تهویه مکانیکی (Mechanical Ventilation)

جریان هوا به داخل یا به خارج فضاهای ساختمان به کمک دستگاه های مکانیکی.

ث)دمپر آتش (Fire damper)

وسیله ای فلزی که در محل عبور کانال هوا از یک منطقه آتش به منطقه مجاور نصب می شود و به هنگام آتش سوزی بطور
خودکار بسته می شود و مانع انتقال آتش از یک منطقه به منطقه مجاور آن می شود.

دمپر آتش نشانی

ج)سیستم توزیع هوا (Air distribution system)

هر سیستمی شامل کانال کشی، پلنوم و هوارسان که برای گردش هوا در تمام یا قسمتی از فضاهای ساختمان طراحی و نصب شده باشد.

چ)فضای کنترل شده (Conditioned space)

فضایی که هوای آن با سیستم تهویه مطبوع کنترل می شود.

ح)مواد سوختنی (Combustible materials).

موادی که از چوب، کاغذ فشرده، الیاف گیاهی، پلاستیک و دیگر مواد مشابه ساخته شده، یا از این مواد روکش شده باشد. این مواد، چه در مقابل شعله ور شدن مقاوم باشند یا نباشند، چه پوشش دیگری داشته یا نداشته باشند، به هر حال در تماس با شعله آتش خواهند گرفت و خواهند سوخت.

خ)مواد نسوختنی (ustible materialsيا Noncom)

موادی که غیر از مواد سوختنی باشند. مواد سوختنی با مواد نسوز تفاوت دارد.

د)هوای بازگردانی شده (Recirculated air)

هوایی که از یک فضای تهویه مطبوع شده به منظور استفاده دوباره به عنوان هوای رفت برگردانده میشود.

عملکرد دستگاه تهویه مطبوع

ذ)هوای برگشت (Return air)

هوایی که از یک فضای تهویه مطبوع شده برمی گردد و بازگردانی یا تخلیه می شود.

ر)هوای بیرون ، تازه (Outdoor air)

ورود هوای بیرون به داخل فضاهای ساختمان، که قبلا در داخل ساختمان گردش نکرده است.

ز)هوای تخلیه (Exhaust air)

از دیگر اصطلاحات تهویه مطبوع میتوان به اگزاست اشاره کرد که به هوایی که از یک فضا برگردانده می شود و دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد می گویند.

ژ)هوای دریافتی از بیرون (Makeup air)

هوایی که برای جبران هوای تخلیه شده از بیرون به داخل ساختمان وارد می شود.

س)هوای رفت تهویه مطبوع ( Supply air)

هوایی که به هر فضا، با مجموعه ای از فضاهای ساختمان، به منظور تعویض هوا، کنترل دما، رطوبت، پاکیزگی و غیره فرستاده
می شود.

ش)هوای مطبوع (Ventilated air)

آن قسمت از هوای ورودی به فضا از خارج، به اضافه هوای بازگردانی شده، که به منظور تامین شرایط مطلوب هوا در فضای
معین بهبود کیفیت یافته است.

شما می توانید برای دریافت مشاوره رایگان باما در تماس باشید.

با Mbduct مهندسی تر بسازید.

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

فهرست