تبدیل های بین کانالی

تبدیل بین کانالی چیست؟

تبدیل های بین کانالی در تهویه هوا (HVAC) به تغییرات و تبدیل هایی اشاره دارند که در سیستم های کانالی انجام می‌شود تا جریان هوا بهینه و مطلوب‌تر شود. این تبدیل‌ها شامل تغییرات در شکل، اندازه و مسیر کانال‌های هوا می‌شود تا جریان هوا به بهترین نحو هدایت و توزیع شود.

تبدیل بین کانالی

انواع تبدیل های بین کانالی

  1. تبدیل های کاهنده (Reducers): برای تغییر قطر کانال هوا از بزرگتر به کوچکتر استفاده می‌شود. این تبدیل‌ها برای تطبیق کانال‌ها به تجهیزات کوچکتر یا مناطق با نیاز جریان هوای کمتر استفاده می‌شوند.
  2. تبدیل های افزاینده (Increasers): برای تغییر قطر کانال هوا از کوچکتر به بزرگتر استفاده می‌شود. این تبدیل‌ها برای افزایش ظرفیت جریان هوا در یک مسیر خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.
  3. تبدیل های تغییر دهنده شکل (Transitions): این تبدیل‌ها برای تغییر شکل کانال از یک مقطع به مقطع دیگر استفاده می‌شوند، مانند تبدیل کانال مستطیلی به کانال گرد. این تبدیل‌ها به جریان هوا کمک می‌کنند تا بدون افت فشار زیاد، از یک کانال به کانال دیگر منتقل شود.
  4. زانو (Elbows): زانوها برای تغییر جهت جریان هوا در کانال‌ها استفاده می‌شوند. این اجزا به جریان هوا اجازه می‌دهند تا با زوایای مختلف بدون قطع شدن جریان، مسیر خود را تغییر دهند.
  5. سه راهی (Tee Joints): این تبدیل‌ها برای انشعاب جریان هوا به دو مسیر مختلف استفاده می‌شوند. به طور معمول در نقاطی که نیاز به توزیع هوا به دو منطقه مختلف وجود دارد، از این تبدیل‌ها استفاده می‌شود.
  6. یقه ها (Collars): یقه‌ها برای اتصال کانال‌های فرعی به کانال اصلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تبدیل‌ها به جریان هوا اجازه می‌دهند تا به مناطق فرعی یا اتاق‌های مختلف توزیع شود.

این تبدیل‌ها به مهندسین و تکنسین‌های تهویه مطبوع کمک می‌کنند تا سیستم‌های کانالی کارآمدتر و بهینه‌تری طراحی کنند که نیازهای گرمایش، سرمایش و تهویه هوا را به بهترین نحو برآورده کنند.

keyboard_arrow_up