اصطلاحات و کلمات
معرفی

تهویه مطبوع / اصطلاحات و تعاریف

در این مقاله تعاریف و اصطلاحات تهویه مطبوع ساختمان مطابق با آیین نامه ۱۲۸ خدمت شما عزیزان ارائه می دهیم . اصطلاحات تهویه…
فهرست موضوعات
فهرست