پلنوم باکس

پلنوم باکس / Plenum Box / در تهویه مطبوع

تمام هر آنچه راجع به پلنوم باکس در صنعت تهویه مطبوع مطابق با نشریه 128 جلد ۳

در این مقاله خدمت شما معرفی می شود.

پلنوم (plenum)

یک اتاقک هوا که به آن دو یا چند کانال هوا متصل می شوند و قسمتی از یک سیستم توزیع هوا را تشکیل می دهد.

جنس پلنوم

ورق پلنوم ممکن است از همان جنس ورق کانال و ترجیحا از ورق فولادی گالوانیره ، باشد.

ورق

تقویت کننده های خارجی پلنوم باکس ممکن است از پروفیل های فولادی سیاه هم انتخاب شود.

فشار کار

اگر پلنوم سمت هوای ورودی به بادزن قرار گیرد باید برای کلاس فشار 1 اینچ طراحی و ساخته شود.

اگر پلنوم در سمت هوای خروجی از بادزن قرار گیرد باید براساس فشار کار واقعی آن طراحی و ساخته شود.

ساخت پلنوم باکس

پلنوم باید ترجیحا به شکل مکعب مستطیل با ورق های فلزی ،‌ پروفیل های فلزی و تقویت کننده های خارج یا داخلی ساخته شود.

همه درزهای طولی و عرضی پلنوم باید به کمک چسب ،‌واشر ، نوار چسب ،‌لحیم کاری ،‌در حد مشخص شده ،‌هوا بند شوند.

ساخت دیواره ها ، کف و سقف پلنوم باکس باید با کمک پروفیل های فلزی و با استفاده از درزهای عرضی و طولی تقویت شود.

فاصله قطعات تقویتی باید طوری انتخاب شود که با توجه به کلاس فشار ،‌

مقدار خیز ورق پلنوم از 10 میلیمتر در هر متر بیشتر نشود.

در صورتی که در کف پلنوم سینی تخلیه لازم باشد ،‌

اطراف دهنه تخلیه باید کاملا آب بند و هوا بند باشد.

در صورت ورود لوله به داخل پلنوم ، اطراف لوله باید کاملا آب بند و هوا بند باشد.

ضخامت ورق پلنوم باکس

ضخامت ورق فلزی که برای ساخت پلنوم باکس به کار می رود با توجه به اندازه آن ، باید با همان روشی انتخاب شود که برای ساخت کانال مشخص شده است

برای انتخاب ضخامت ورق فولادی ، یا آلومینیوم و نبشی های تقویت کننده فولادی که در ساخت پلنوم به کار می رود ، می توان از جدول زیر استفاده کرد

جدول انخاب ورق پلنوم

پیشنهاد میکنیم این مقالات را هم بخوانید

keyboard_arrow_up